Buz gibi.

İyi bir minibar son derece önemlidir.

Misafirlerinizin içecek ve yiyecekleri

Cocoon Minibar

ile soğuk ve taze kalsın.

Buz gibi.

İyi bir minibar son derece önemlidir.

Misafirlerinizin içecek ve yiyecekleri

Cocoon Minibar

ile soğuk ve taze kalsın.

COCOON COOL ABSORBE SISTEM MINIBAR

Yaklaşık 120 yıl önce elektrik ve motor teknolojisi olmadığından Pilot/ Mum alevi ile Amonyak su solisyonunun ısıtılması ve fizikokimyasal reaksiyon dönüşümleri ile soğutma elde edilmesi sağlanmıştır.

Günümüzde Rezistans ile yapılan bu sistemin halen geçerliliğini korumasının nedeni herhangi bir mekanik unsur olmadığından ses ve titreşim yapmıyor olmasıdır.

 

Ancak içeride soğukluk elde edebilmenin şartı gazı sürekli buhar fazına geçmesi olduğundan ısıtma sürekli olur ve bu nedenle elektrik sarfiyatı devamlıdır.

Günün %70 inde çalışan bu sistem maalesef uluslararası elektrik tüketim kriterlerinde geri kalmıştır. Bu nedenle Otel ve hastanelerde kullanım sıklığı gün geçtikçe azalmaktadır.

 

COCOON KOMPRESOR İNVERTER  SISTEM MINIBAR

Son 5 yıldır özellikle Yeşil enerji kriterlerinin gelişmesine paralel Ekovat sistem minibar ürünleri yoğun ilgi görmektedir.

Ekovat sistem soğutucular daha teknolojik yatırımlar gerektirdiği için özellikle Minibar üretiminde çok yaygın değildir. Absorbe sistem minibar

tamamen sessiz çalışırken, ekovat sistem minibar 38/42 desibel ses düzeyine sahiptir. Bu ses düzeyi otel ses standartlarına uygundur.

Son yıllarda tercih edilmesinin en önemli nedeni ise Absorbe sistemlere göre %85 daha az elektrik sarfiyatının (A++) sağlanmasıdır.

Düşük enerji satfiyatının nedeni günlük sadece %16 oranında ürünün çalışma düzeninde olmasıdır.

 

Absorbe sistem ile kompresör sistem arasında yıllık ortalama 200 TL. Her bir minibar kullanımı için tasarruf yapabilirsiniz.